Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Nyhetsarkiv

Svar på søknader til fristen 1. september kommer i starten av desember

Det er søkt om midler for mer enn 84 millioner innen fem kategorier

les mer

Svar på søknader til fristen 15. september er nå sendt ut

103 søknader er gitt tilsagn med nesten 2,5 mill kroner.

les mer

Tildelinger første halvår 2018

I første halvår 2018 har Fysiofondet tildelt mer enn 15 millioner kroner.

les mer
1 2 3 4 5 6