Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Nyhetsarkiv

Vårens søknadsfrister

Fysiofondet mottok 122 søknader til søknadsfristene 1.  og 15. mars 2018

les mer

Fysiofondets prisutdeling på Fysioterapikongressen 2018

Vi gratulerer til Marianne Eliassen og Ingerid Kleffelgård

les mer

VI HAR FLYTTET

Ny postadresse: Postboks 147 Sentrum, 0102 Oslo.

les mer

Tildelinger 2017

Fysiofondet har i 2017 tildelt mer enn 34 millioner kroner.

les mer
1 2 3 4 5