Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Nyhetsarkiv

Svar på søknader om utdanningsstipend med frist 15. september er nå sendt ut

164 søknader er gitt tilsagn med 4,5 mill kroner.

les mer

Reisestipend 3. kvartal 2019

Det er tildelt reisestipend med til sammen kr 748 286 til 106 søkere.

les mer

Søknadfristen for utlysninger med frist 15. september 2019 kl. 14.00 er nå ute

Vi mottok 173 søknader. Svar kan forventes i begynnelsen av november. 

les mer

Fysiofondet har mottatt 35 søknader til fristen 1. september 2019

Det ble søkt om til sammen i overkant av 80 millioner kroner. 

les mer

Tildelinger første halvår 2019

I første halvår 2019 tildelte Fysiofondet mer enn 6 millioner kroner i stipend.

les mer
1 2 3 4 5 6 7