Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Nyhetsarkiv

Søknader om utdanningsstipend

Fysiofondet mottok 120 søknader til søknadsfristen 15.september 2017

les mer

Søknader til forskning- og fagutviklingsprosjekter

Fysiofondet mottok 48 søknader til søknadsfristen 1.september 2017

les mer

Tildelinger første halvår 2017

Fysiofondet har pr 30. juni tildelt 6,7 millioner kroner.

les mer

Oversikt over fysioterapeuter med doktorgrad

Doktorgradsoversikten er oppdatert pr. 30. juni 2017

les mer
1 2 3 4 5