Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Etterutdanningsvirksomhet – enkeltarrangement

25. april 2018

NFF, PFF og NMF kan nå søke om støtte til enkeltarrangement i 2019.

Arrangementet skal styrke kunnskapsbasert etterutdanning for fysioterapeuter i betydningen av organisert opplæring som fornyer eller oppdaterer fysioterapeuters kompetanse i tråd med samfunnets behov.

Søknadsfristen er 1. juni 2018.