Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Fysiofondet har mottatt 27 søknader til fristen 1. mars 2019

4. mars 2019

Det ble søkt om til sammen nesten 9 millioner kroner. 

Søknadene fordeler seg slik: 

Forskningsstipend: 8 søknader som søker om i overkant av 5 millioner

Stipend til prosjektarbeid: 3 søknader som søker om 360 000 kroner

Kvalitetssikringsprosjekt: 10 søknader som søker om i overkant av 2 millioner

Formidlingsstipend: 6 søknader som søker om litt over 1 million