Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Fysiofondet har sommerstengt

11. juli 2019

Sekretariatet er stengt i perioden 12.-29. juli.

Vi ønsker alle en god sommer!