Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Fysioterapeuter med doktorgrad

20. desember 2018

Mer enn 184 norske fysioterapeuter med doktorgrad.

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter har gjennom sin mer enn 40 år lange historie bidratt til at mange fysioterapeuter har oppnådd en doktorgrad.

En oppdatert oversikt over norske fysioterapeuter med doktorgrad er nå publisert. Både en kronologisk og alfabetisk oversikt kan sees i vedlegget til høyre.