Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Høstens utlysninger er åpnet

20. juni 2019

Utlysninger og søknadsskjema er nå tilgjengelig i søknadsportalen.

Stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, formidlingsprosjekt og til arbeid med prosjektbeskrivelse, samt miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi

Søknadsfrist er 1. september kl. 14.00.

Utdanningsstipend

Søknadsfrist er 15. september kl. 14.00.