Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Ledig stilling

3. januar 2020

Ledig deltidsstilling i sekretariatet

Stillingen er ledig fra og med 1. mars 2020

Se hele annonsen her