Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Nye utlysninger er åpnet

20. juni 2018

Utlysninger og søknadsskjema er tilgjengelig i søknadsportalen.

Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi, Stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, formidlingsprosjekt og til arbeid med prosjektbeskrivelse

Søknadsfrist er 1. september kl. 14.00.

Utdanningsstipend

Søknadsfrist er 15. september kl. 14.00.