Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Reisestipend 1. kvartal 2019

24. april 2019

Det er tildelt reisestipend med til sammen kr 638 553 til 134 søkere.