Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Søknader om utdanningsstipend

27. september 2017

Fysiofondet mottok 120 søknader til søknadsfristen 15.september 2017

Det søkes om til sammen kr 4 970 236.

Svar på søknadene kan forventes i slutten av oktober.