Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Søknader til forskning- og fagutviklingsprosjekter

11. september 2017

Fysiofondet mottok 48 søknader til søknadsfristen 1.september 2017

26 søknader om støtte til miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi

12 søknader om stipend til formidlingsprosjekt

7 søknader om stipend til forskningsprosjekt

2 søknader om stipend til kvalitetssikringsprosjekt

1 søknader om stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse.

Det ble søkt om til sammen mer enn  84 millioner kroner.

Dette overskrider hva Fysiofondet kan tildele og betyr sterk konkurranse blant gode søknader.

Søknader i kategoriene miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi, stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, formidlingsprosjekt og til arbeid med prosjektbeskrivelse er sendt til vurdering i fagkomiteene før behandling i Fondsstyret. Det kan forventes svar rundt 1. desember 2017