Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Søknadfristen for utlysninger med frist 15. mars 2019 kl. 14.00 er nå ute

18. mars 2019

Vi mottok 79 søknader. Svar på søknadene kan forventes i løpet av april.