Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Søknadfristen for utlysninger med frist 15. september 2019 kl. 14.00 er nå ute

16. september 2019

Vi mottok 173 søknader. Svar kan forventes i begynnelsen av november.