Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Svar på høstens søknader

19. november 2018

Svar på høstens søknader er sendt ut

Fysiofondet fikk også denne høsten inn mange gode søknader til prosjekter innen forskning og fagutvikling. De mange søknadene øker konkurransen og Fondsstyret måtte også i år gi avslag til flere meget støtteverdige prosjekter.

I kategorien Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi ble det innvilget 4 stipend, med i overkant av 12,5 millioner kroner.

Det ble tildelt 6 stipend på mer enn 2 millioner kroner til stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, formidlingsprosjekt og til arbeid med prosjektbeskrivelse.

Vi gratulerer til de som mottok stipend denne gangen, og ser frem til å følge prosjektene videre.