Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Svar på høstens søknader

27. november 2017

Svar på høstens søknader er sendt ut

Fysiofondet fikk også denne høst mange gode søknader til prosjekter innen forskning og fagutvikling. De mange søknader øker konkurransen og Fondsstyret måtte også i år gi avslag til flere meget støtteverdige prosjekter  

I kategorien Miljø for forskning og kunnskapsutvikling ble det innvilget 3 stipend, 2 phdstipend og 1 postdoktorstilling, på tilsammen nesten 10 millioner kroner

Det ble tildelt 5 stipend på mer enn 2,5 millioner kroner til stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, formidlingsprosjekt og til arbeid med prosjektbeskrivelse.

Videre har Fondsstyret fattet vedtak om midler til fysioterapeutorganisasjonenes etterutdanningsvirksomhet. For 2018 ble NFF samlet tildelt inntil kr 7 400 000, NMF inntil kr 705 000 og PFF inntil kr 1 038 000.

Fysiofondet ser frem til å følge prosjektene videre.