Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Svar på søknader

13. juni 2018

Svar på søknader til fristen 1. mars 2018 er sendt ut.

Svar på søknader til stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, formidlingsprosjekt og til arbeid med prosjektbeskrivelse innsendt til fristen 1. mars 2018 er nå sendt ut.

Det er i de fire kategorier tildelt 7 stipend og mer enn 2 milllioner kroner.