Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Svar på søknader om utdanningsstipend

25. april 2018

Svar på søknader om utdanningsstipend er nå sendt ut.

Til søknadsfristen 15. mars 2018 mottok Fysiofondet 100 søknader om utdanningsstipend. Det ble søkt om nærmere 4 millioner kroner og tildelt 2,3 millioner.