Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Svar på søknader om utdanningsstipend med frist 15. mars er nå sendt ut

29. april 2019

76 søknader er gitt tilsagn med nesten 2 mill kroner.