Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Svar på søknader om utdanningsstipend med frist 15. september er nå sendt ut

8. oktober 2019

164 søknader er gitt tilsagn med 4,5 mill kroner.