Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Svar på søknader til fristen 1. september kommer i starten av desember

30. september 2018

Det er søkt om midler for mer enn 84 millioner innen fem kategorier