Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Svar på søknader til fristen 15. september er nå sendt ut

30. september 2018

103 søknader er gitt tilsagn med nesten 2,5 mill kroner.