Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Svar på vårens søknader

3. juni 2019

Svar på vårens søknader er sendt ut. 

Fysiofondet fikk også denne våren inn mange gode søknader til prosjekter innen forskning og fagutvikling. De mange søknadene øker konkurransen og Fondsstyret måtte også i år gi avslag til flere støtteverdige prosjekter.

Det ble tildelt 8 stipend med til sammen mer enn 2,5 millioner kroner til stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, formidlingsprosjekt og til arbeid med prosjektbeskrivelse.

Vi gratulerer til de som mottok stipend denne gangen, og ser frem til å følge prosjektene videre.