Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelinger 2017

12. desember 2017

Fysiofondet har i 2017 tildelt mer enn 34 millioner kroner.

De 34 millioner er tildelt innen 9 forskjellige kategorier.

For flere detaljer om vårens tildelinger se vedlegget til høyre.