Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelinger første halvår 2017

9. august 2017

Fysiofondet har pr 30. juni tildelt 6,7 millioner kroner.

De 6,7 millioner kroner er tildelt innenfor seks forskjellige kategorier.

Midlene har kommet mer enn 300 fysioterapeuter til gode. 

For flere detaljer om vårens tildelinger se vedlegget til høyre.