Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelinger første halvår 2018

10. juli 2018

I første halvår 2018 har Fysiofondet tildelt mer enn 15 millioner kroner.

De 15 millioner er tildelt innen 8 forskjellige kategorier.

For flere detaljer om vårens tildelinger se vedlegget til høyre.