Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelinger i 2018

11. februar 2019

I løpet av 2018 tildelte Fysiofondet stipend med mer enn 39 millioner kroner.

For flere detaljer om årets tildelinger se vedlegget til høyre.