Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelinger i 2018

18. desember 2018

I løpet av 2018 har Fysiofondet tildelt mer enn 24 millioner kroner.

De 24 millioner er tildelt innen 8 forskjellige kategorier.

For flere detaljer om årets tildelinger se vedlegget til høyre.