Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

VI FLYTTER

13. desember 2017

Ny postadresse: Postboks 147 Sentrum, 0102 Oslo.

Fysiofondet flytter til moderne, nyinnredede lokaler sentralt i Oslo. Vi fortsetter å være samlokalisert med NFFs sekretariat.

Fra 20. desember er vår nye besøksadresse Kirkegata 15, 0153 Oslo.

Ny postadresse er: Postboks 147 Sentrum, 0102 Oslo.