Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

VI HAR FLYTTET

1. januar 2018

Ny postadresse: Postboks 147 Sentrum, 0102 Oslo.

Fysiofondet har flyttet til moderne, nyinnredede lokaler sentralt i Oslo. Vi fortsetter å være samlokalisert med NFFs sekretariat.

Vår nye besøksadresse er Kirkegata 15, 0153 Oslo.

Ny postadresse er: Postboks 147 Sentrum, 0102 Oslo.