Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Vårens søknadsfrister

19. mars 2018

Fysiofondet mottok 122 søknader til søknadsfristene 1.  og 15. mars 2018

100 søknader om utdanningsstipend

8 søknader om stipend til formidlingsprosjekt

4 søknader om stipend til forskningsprosjekt

8 søknader om stipend til kvalitetssikringsprosjekt

2 søknader om stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse

Søknader i kategoriene stipend til forskningsprosjekt, kvalitetssikringsprosjekt, formidlingsprosjekt og til arbeid med prosjektbeskrivelse er sendt til vurdering i fagkomiteene før behandling i Fondsstyret. Det ble søkt om til sammen mer enn  7,6 millioner kroner. Dette overskrider hva Fysiofondet kan tildele og betyr sterk konkurranse blant gode søknader.

For søknader i de fire kategoriene kan det forventes svar 15. juni 2018.

Søknader om utdanningsstipend kan forvente svar innen 30. april 2018.