Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Nyhetsarkiv

Reisestipend 1. kvartal 2019

Det er tildelt reisestipend med til sammen kr 638 553 til 134 søkere.

les mer

Årsrapport og årsregnskap

Fysiofondet innvilget i 2018 stipend for mer enn 39 millioner kroner.

les mer

Fysiofondet - Stø kurs i takt med tiden

Les rapporten om Fysiofondets mål, tiltak og resultater fra 1975-2019.

les mer

Søknadfristen for utlysninger med frist 15. mars 2019 kl. 14.00 er nå ute

Vi mottok 79 søknader. Svar på søknadene kan forventes i løpet av april. 

les mer
1 2 3 4 5 6 7