Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Nyhetsarkiv

Tildelinger første halvår 2018

I første halvår 2018 har Fysiofondet tildelt mer enn 15 millioner kroner.

les mer

Årsberetning og årsregnskap 2017

Fysiofondet innvilget i 2017 stipend med i overkant av 40 millioner kroner.

les mer
1 2 3 4 5 6