Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Nyhetsarkiv

Fysiofondet har mottatt 27 søknader til fristen 1. mars 2019

Det ble søkt om til sammen nesten 9 millioner kroner. 

les mer

Fysiofondet er på Facebook

Fysiofondet har opprettet en Facebook side. 

les mer

Fysiofondet på WCPT

Fysiofondet skal presenteres på WCPT kongressen i mai 2019.

les mer
1 2 3 4 5 6 7