Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Nyhetsarkiv

Årsberetning og årsregnskap 2017

Fysiofondet innvilget i 2017 stipend med i overkant av 40 millioner kroner.

les mer
1 2 3 4 5 6 7