Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Årsberetning og årsregnskap 2017

24. mai 2018

Fysiofondet innvilget i 2017 stipend med i overkant av 40 millioner kroner.

De 40 millioner er tildelt innenfor 10 ulike tildelingskategorier, på bakgrunn av 817 mottatte søknader.

For flere detaljer om Fysiofondets virksomhet, se vedlegget til høyre.