Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Fondsstyret

6. september 2018

Fondsstyrets funksjontid er tre år og består av  

- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Helsedirektoratet.
- fire medlemmer og to varamedlemmer i rekkefølge valgt av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) sitt landsmøte.
- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Norsk Manuellterapeutforening
- ett medlem med personlig varamedlem oppnevnt av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

Fondsstyret 2017-2019

Styremedlemmer

Eilin Ekeland (leder)
415 59 030
eilin.ekeland@agendakaupang.no

Nina Theodorsen (nestleder)
924 83 509
nina.theodorsen@gmail.com                                                              

Caroline Hodt Billington                                                                                           
92243001
Caroline.Hodt-billington@helsedir.no 

Edgeir Gunvordal                           
416 94 326                                        
eg@cyriax.no                   

Berit Ianssen                                  
402 42 031                                        
berit.ianssen@ntebb.no                         

Hanne Brudal  
hanne.brudal@lyse.net

Inger Lise Aamot                            

72 57 14 46 (tlf. arb)
992 58 333                                        
inger.lise.aamot@ntnu.no                                                    

Varamedlemmer:

Trude Andersen                              
69 23 30 90 (tlf. arb)
970 63 366 
trude@fokus-klinikk.no                                 

Jan Birger Løken                             
33 12 55 23 (tlf. arb)
907 59 549
jan.birger@lokenadvokat.no    

Nanna Hauksdottir                        
77 66 06 53 (tlf. arb)                     
413 00 606                                        
nanna.hauksdottir@uit.no     

Helga Kristin Kaale                         
472 53 831                                                                                                                    
hkk@hvl.no 

Hilde Lurås                                        
924 17 512
Hilde.Luras@ahus.no