Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipendkategorier

Etterutdanningsvirksomhet

I denne kategorien kan de tre fysioterapeutorgansisasjoner NFF, MNF og PFF søke om midler til etterutdanningsvirksomhet.

Overordnet mål for kategorien er å styrke fysioterapeuters kunnskap og kompetanse i tråd med samfunnets behov. Det innebærer at etterutdanningsvirksomheten skal bidra til å øke fysioterapeuters kompetanse på områder samfunnet har behov for og styrke kvaliteten og bredden i fysioterapitjenesten.
Tildelinger til etterutdanningsvirksomhet skal sikre et kvalitetssikret, forutsigbart og samordnet etterutdanningstilbud som er tilgjengelig for alle fysioterapeuter i Norge.

Kategorien består av to utlysninger. En utlysning av rammemidler fordelt over tre år og en ettårig utlysning til enkeltarrangement. Til høyre på siden fullstendige kriterier for hver utlysning lastes ned.

Det anbefales å sette seg godt inn i utlysningen før søknaden sendes inn.

les mer

Reisestipend

Reisestipend skal stimulere til faglig ajourføring og internasjonal faglig kontakt som kommer det norske fysioterapimiljøet til gode.

les mer

Utdanningsstipend

Utdanningsstipend skal gi mulighet til kompetanseheving på høyere utdanningsnivå og stimulere fysioterapeuter til kvalitet, evaluering og dokumentasjon i fagutøvelsen.

Det er nå også mulig å søke om støtte til Veiledet praksis. Formålet med veiledet praksis må være å oppnå spesialistkompetanse i henhold til Norsk Fysioterapeutforbunds spesialistordning eller tilsvarende, samt takstkompetanse i henhold til Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (FOR-2015-06-16-684).

Tidligere utlysning kan lastes ned fra lenken øverst på siden.

les mer

Stipend til forskningsprosjekt

Stipend til forskningsprosjekt skal bidra til forskning og utvikling av ny fysioterapifaglig kunnskap gjennom å utvikle, forbedre eller evaluere eksisterende undersøkelses-, behandlings- og forebyggingsprosedyrer og -metoder. Det kan søkes om forskningsprosjekt på maksimalt ett årsverk.

Det anbefales å sette seg godt inn i utlysningen før søknaden sendes inn.

Tidligere utlysning kan lastes ned fra lenken øverst på siden.

les mer

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt skal brukes til kvalitetssikring av fysioterapeuters virksomhet ved systematisk arbeid med forbedring av ulike dimensjoner av kvalitet i fagutøvelsen. Målet for det enkelte prosjekt er av avgjørende betydning for om det skal klassifiseres som forskning eller kvalitetssikring

Det anbefales å sette seg godt inn i kriteriene i utlysningen før søknaden sendes inn.

Tidligere utlysning kan lastes ned fra lenken øverst på siden.

les mer

Stipend til formidlingsprosjekt

Stipend til formidlingsprosjekt skal brukes til å formidle resultater og erfaringer fra fagutvikling og praksis av god kvalitet og av betydning for faget, slik at fysioterapeuter på ulike måter kan gjøre seg nytte av og bygge videre på hverandres kunnskap. Formidlingsarbeid kan også bidra til å øke kunnskap om fysioterapi hos myndigheter, pasienter og tverrfaglige samarbeidspartnere.

Det anbefales å sette seg godt inn i kriteriene i utlysningen før søknaden sendes inn.

Tidligere utlysning kan lastes ned fra lenken øverst på siden.

les mer
1 2