Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Godkjenning som prosjektleder i prosjektansvarlig institusjon

9. august 2016

For å kunne opprette og sende inn søknad om midler til Miljø for forskning og
kunnskapsutvikling må to forutsetninger være oppfylt og godkjent av Fysiofondet. Du kan her søke om å få aktuell godkjenning. 

Det kan søkes om godkjenning som prosjektleder året rundt

Utlysning og søknadsskjema finner du i søknadsportalen.

Etter innsending av søknad

Behandling av søknader

  • Kun søknader som sendes elektronisk gjennom søknadsportalen behandles.
  • Fondsstyret har gitt sekretariatet fullmakt til å behandle søknadene. I tvilstilfeller blir søknadene behandlet av Fondsstyret.
  • Sekretariatet behandler søknadene fortløpende