Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Reisestipend

23. mai 2016

Reisestipend skal stimulere til faglig ajourføring og internasjonal faglig kontakt som kommer det norske fysioterapimiljøet til gode.

Søknad om reisestipend skal sendes innen tre måneder etter at tiltaket er avsluttet. 

Utlysning og søknadsskjema finner du i søknadsportalen.

Etter innsending av søknad

Behandling av søknader

  • Kriterier for reisestipend er fastsatt av Fondsstyret.
  • Kun søknader som sendes elektronisk gjennom søknadsportalen behandles.
  • Fondsstyret har gitt sekretariatet fullmakt til å behandle søknadene. I tvilstilfeller blir søknadene behandlet av Fondsstyret.
  • Sekretariatet behandler vanligvis søknadene en til to ganger i måneden.
  • Alle søknader vurderes innenfor Fysiofondets økonomiske rammer.
  • Fysiofondet forsøker å gi søkerne svar på søknaden i løpet av en måned etter at søknad er mottatt. Tildelte reisestipend utbetales en til to uker etter at tildelingsbrevet er sendt.