Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Etterutdanningsvirksomhet

17. desember 2018

I 2018 tildelte Fysiofondet inntil kr 200 00 til fagorganisasjonenes etterutdanningsvirksomhet.