Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Etterutdanningsvirksomhet

5. desember 2017

I 2017 tildelte Fysiofondet mer enn 9 millioner kroner til fagorganisasjonenes etterutdanningsvirksomhet