Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Etterutdanningsvirksomhet

19. mars 2019

I 2018 tildelte Fysiofondet inntil kr 200 00 til fagorganisasjonenes etterutdanningsvirksomhet.