Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi

6. desember 2018

I 2018 har Fysiofondet til mer enn 12 millioner kroner til Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.