Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi

12. desember 2017

I 2017 har Fysiofondet til mer enn 11 millioner kr til Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.