Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Reisestipend

19. desember 2018

Fysiofondet har i 2018 tildelt mer enn 2,6 millioner kroner i reisestipend til 512 søkere.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.