Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Reisestipend

4. juli 2018

Fysiofondet har i første halvår 2018 tildelt nesten 1,3 millioner kroner i reisestipend.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.