Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Reisestipend

25. juni 2019

Fysiofondet har i første halvår 2019 tildelt over 2 millioner kroner i reisestipend til 354 søkere.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.