Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Reisestipend

24. april 2019

Fysiofondet har i første kvartal 2019 tildelt 638 553 kroner i reisestipend til 134 søkere.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.