Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Reisestipend

9. august 2017

Fysiofondet har i første halvår 2017 tildelt 1 307 093 millioner kroner i reisestipend.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.