Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Reisestipend

12. desember 2017

Fysiofondet har i 2017 tildelt 3 095 861 millioner kroner i reisestipend.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.