Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse

4. juli 2018

Fysiofondet har i første halvår 2018 tildelt kr 120 000 til arbeid med prosjektbeskrivelse. 

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.