Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse

20. juni 2019

Fysiofondet har i første halvår 2019 tildelt kr 120 000 til arbeid med prosjektbeskrivelse. 

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.