Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse

6. desember 2018

Fysiofondet har i 2018 tildelt kr 240 000 til arbeid med prosjektbeskrivelse. 

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.