Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse

9. august 2017

Etter vårens utlysning er det i 2017 tildelt kr 216 000 til arbeid med prosjektbeskrivelse. 

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.