Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse

12. desember 2017

Fysiofondet har 2017 tildelt kr 216 000 til arbeid med prosjektbeskrivelse. 

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.