Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til formidlingsprosjekt

11. juli 2018

Fysiofondet har i første halvår 2018 tildelt kr 360 000 til formidlingsprosjekter.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.