Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til formidlingsprosjekt

9. august 2017

Etter vårens utlysninger er det i 2017 tildelt kr 720 000 til formidlingsprosjekter.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.