Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til formidlingsprosjekt

12. desember 2017

Fysiofondet har i 2017 tildelt kr 900 000 til formidlingsprosjekter.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.