Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til formidlingsprosjekt

6. desember 2018

Fysiofondet har i 2018 tildelt kr 642 960 til formidlingsprosjekter.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.