Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til formidlingsprosjekt

20. juni 2019

Fysiofondet har i første halvår 2019 tildelt kr 499 500 til formidlingsprosjekter.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.