Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til forskningsprosjekt

6. desember 2018

Fysiofondet har i 2018 tildelt 2 592 000 kroner til forskningsprosjekter.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.