Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til forskningsprosjekt

4. juli 2018

Fysiofondet har i første halvår 2018 tildelt 1 152 000 kroner til forskningsprosjekter.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.