Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til forskningsprosjekt

9. august 2017

Etter vårens utlysning er det i 2017 tildelt 2 480 000 kroner til forskningsprosjekter.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.