Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til forskningsprosjekt

12. desember 2017

Fysiofondet har i 2017 tildelt 3 960 000 kroner til forskningsprosjekter.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.