Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

12. desember 2017

Fysiofondet har i 2017 tildelt kr 480 000 til stipend til kvalitetssikringsprosjekt