Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

9. august 2017

Etter vårens utlysning er det i 2017 tildelt kr 240 000 til stipend til kvalitetssikringsprosjekt