Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

4. juli 2018

Fysiofondet har i første halvår 2018 tildelt kr 480 000 til stipend til kvalitetssikringsprosjekt