Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

6. desember 2018

Fysiofondet har i 2018 tildelt kr 720 000 til stipend til kvalitetssikringsprosjekt