Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

20. juni 2019

Fysiofondet har i første halvår 2019 tildelt kr 240 000 til stipend til kvalitetssikringsprosjekt