Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Utdanningsstipend

9. august 2017

Fysiofondet har første halvår 2017 tildelt 1 779 750 kroner til utdanningsstipend.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.