Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Utdanningsstipend

4. juli 2018

Fysiofondet har i første halvår 2018 tildelt 2 268 400 kroner til utdanningsstipend.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.