Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Utdanningsstipend

6. desember 2018

Fysiofondet har i 2018 tildelt 4 749 150 kroner til utdanningsstipend.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.