Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Utdanningsstipend

19. juni 2019

Fysiofondet har i første halvår 2019 tildelt nesten to millioner kroner til utdanningsstipend.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.