Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Utdanningsstipend

12. desember 2017

Fysiofondet har i 2017 tildelt 4 842 250 kroner til utdanningsstipend.

Oversikt over tildelinger kan lastes ned fra lenken til høyre.