Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Tildelinger

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

Fysiofondet har i første halvår 2019 tildelt kr 240 000 til stipend til kvalitetssikringsprosjekt

les mer

Stipend til forskningsprosjekt

Fysiofondet har i første halvår 2019 tildelt 1 646 000 kroner til forskningsprosjekter.

les mer

Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi

I 2018 har Fysiofondet til mer enn 12 millioner kroner til Miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi.

les mer

FYSIOPRIM

FYSIOPRIM videreføres i fem nye år.

les mer

Oversikt over fysioterapeuter med doktorgrad

Doktorgradsoversikten er oppdatert juni 2019.

les mer
1 2