Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Hva kan det søkes om

Reisestipend

Reisestipend skal stimulere til faglig ajourføring og internasjonal faglig kontakt som kommer det norske fysioterapimiljøet til gode.

Fysioterapeuter med norsk autorisasjon og daglig virke i Norge kan søke reisestipend i forbindelse med:

• Etterutdanning arrangert av Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

• Etterutdanning arrangert av kursarrangører som høgskoler, universitet, spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og andre helsefaglige organisasjoner.

• Utdanninger av kortere varighet som gir uttelling i det norske utdanningssystemet med mindre enn 30 studiepoeng.

• Deltakelse på internasjonal kongress/konferanse som er relevant for fysioterapeuter.

Du må søke innen tre måneder etter tiltaket er avsluttet.

Utlysning og søknadsskjema finner du øverst til høyre på siden og i søknadsportalen ved å klikke på "Søk om midler".

les mer

Utdanningsstipend og veiledet praksis

Fysioterapeuter med norsk autorisasjon kan søke om utdanningsstipend til høyere utdanning (minst 30 studiepoeng). 

Fysioterapeuter med norsk autorisasjon og mastergrad kan søke om stipend til veiledet praksis med det formål å oppnå spesialistkompetanse iht. Norsk Fysioterapeutforbunds spesialistordning eller tilsvarende kompetanse (som gir rett til å utløse takst A2k) i henhold til Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (FOR‐2019‐05‐ 23‐890)

Stipend søkes etter fastsatte kriterier som finnes i den aktuelle utlysningen.

Søknadsfrist er 15. mars og 15. september kl. 14. Utlysning og søknadsskjema åpnes i søknadsportalen to måneder før fristen.

Alle søknader må sendes i søknadsportalen.

les mer

Stipend til formidlingsprosjekt

Stipend til formidlingsprosjekt kan søkes av fysioterapeuter med norsk autorisasjon.

Stipend til formidlingsprosjekt søkes etter fastsatte kriterier som finnes i den utlysningen som gjelder til aktuell søknadsfrist.

Det er søknadsfrist 1. mars og 1. september kl 14. Utlysning og søknadsskjema åpnes i søknadsportalen ca to måneder før fristen.

Søknad må leveres i søknadsportalen.

les mer

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt kan søkes av fysioterapeuter med norsk autorisasjon.

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt søkes etter fastsatte kriterier som finnes i den utlysningen som gjelder til aktuell søknadsfrist.

Det er søknadsfrist 1. mars og 1. september kl 14. Utlysning og søknadsskjema åpnes i søknadsportalen ca to måneder før fristen.

Søknad må leveres i søknadsportalen.

les mer

Stipend til forskningsprosjekt

Stipend til forskningsprosjekt kan søkes av fysioterapeuter med norsk autorisasjon som har doktorgrad.

Stipend til forskningsprosjekt søkes etter fastsatte kriterier som finnes i den utlysningen som gjelder til aktuell søknadsfrist.

Det er søknadsfrist 1. mars og 1. september. kl 14. Utlysning og søknadsskjema åpnes i søknadsportalen ca to måneder før fristen.

Forrige utlysning kan som informasjon lastes ned.

les mer
1 2