Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Hva kan det søkes om

Reisestipend

For å stimulere den enkelte fysioterapeut til livslang læring for å utvikle kompetansen som fysioterapeut, utlyses reisestipend for deltakelse på kurs og internasjonale kongresser.

Fysioterapeuter med norsk autorisasjon kan søke om reisestipend innen tre måneder etter at tiltaket er avsluttet.

Utlysning og søknadsskjema finner du øverst til høyre på siden og i søknadsportalen ved å klikke på "Søk om midler".

les mer

Utdanningsstipend og veiledet praksis

Fysioterapeuter med norsk autorisasjon kan søke om utdanningsstipend til høyere utdanning og stipend til veiledet praksis for fysioterapeuter med mastergrad.

Utdanningsstipend søkes etter fastsatte kriterier som finnes i den aktuelle utlysningen.

Utdanningsstipend har søknadsfrist 15. mars og 15. september kl. 14. Utlysning og søknadsskjema åpnes i søknadsportalen to måneder før fristen.

Alle søknader må sendes i søknadsportalen.

les mer

Stipend til formidlingsprosjekt

Stipend til formidlingsprosjekt kan søkes av fysioterapeuter med norsk autorisasjon.

Stipend til formidlingsprosjekt søkes etter fastsatte kriterier som finnes i den utlysningen som gjelder til aktuell søknadsfrist.

Det er søknadsfrist 1. mars og 1. september kl 14. Utlysning og søknadsskjema åpnes i søknadsportalen ca to måneder før fristen.

Søknad må leveres i søknadsportalen.

les mer

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt kan søkes av fysioterapeuter med norsk autorisasjon.

Stipend til kvalitetssikringsprosjekt søkes etter fastsatte kriterier som finnes i den utlysningen som gjelder til aktuell søknadsfrist.

Det er søknadsfrist 1. mars og 1. september kl 14. Utlysning og søknadsskjema åpnes i søknadsportalen ca to måneder før fristen.

Søknad må leveres i søknadsportalen.

les mer

Stipend til forskningsprosjekt

Stipend til forskningsprosjekt kan søkes av fysioterapeuter med norsk autorisasjon som har doktorgrad.

Stipend til forskningsprosjekt søkes etter fastsatte kriterier som finnes i den utlysningen som gjelder til aktuell søknadsfrist.

Det er søknadsfrist 1. mars og 1. september. kl 14. Utlysning og søknadsskjema åpnes i søknadsportalen ca to måneder før fristen.

Forrige utlysning kan som informasjon lastes ned.

les mer
1 2