Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Etterutdanningsvirksomhet

16. juni 2021

I denne kategorien kan de tre fysioterapeutorganisasjonene NFF, NMF og PFF søke om midler til etterutdanningsvirksomhet.

Midler til organisasjonens etterutdanningsvirksomhet søkes etter fastsatte kriterier som finnes i den utlysningen som gjelder til aktuell søknadsfrist. Forrige utlysning kan som informasjon lastes ned.

Overordnet mål for kategorien er å styrke fysioterapeuters kunnskap og kompetanse i tråd med samfunnets behov. Det innebærer at etterutdanningsvirksomheten skal bidra til å øke fysioterapeuters kompetanse på områder samfunnet har behov for og styrke kvaliteten og bredden i fysioterapitjenesten.

Tildelinger til etterutdanningsvirksomhet skal sikre et kvalitetssikret, forutsigbart og samordnet etterutdanningstilbud som er tilgjengelig for alle fysioterapeuter i Norge.

I perioden 2021-2023 er det utlyst midler til rammefinansiering av etterutdanningsvirksomhet, spesialistordning og en ekstra satsing på etterutdanning innen psykisk helse og psykiatri.

Innsendte søknader vurderes av en ekstern fagkomite. Vurderingsskjema kan lastes ned fra denne siden.

Fondsstyret fatter endelig vedtak om tilsagn eller avslag.