Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Etterutdanningsvirksomhet

4. januar 2018

I denne kategorien kan de tre fysioterapeutorgansisasjoner NFF, NMF og PFF søke om midler til etterutdanningsvirksomhet.

Midler til organisasjonens etterutdanningsvirksomhet søkes etter fastsatte kriterier som finnes i den utlysningen som gjelder til aktuell søknadsfrist.

Forrige utlysning kan som informasjon lastes ned.

Overordnet mål for kategorien er å styrke fysioterapeuters kunnskap og kompetanse i tråd med samfunnets behov. Det innebærer at etterutdanningsvirksomheten skal bidra til å øke fysioterapeuters kompetanse på områder samfunnet har behov for og styrke kvaliteten og bredden i fysioterapitjenesten.

Tildelinger til etterutdanningsvirksomhet skal sikre et kvalitetssikret, forutsigbart og samordnet etterutdanningstilbud som er tilgjengelig for alle fysioterapeuter i Norge.

Kategorien består av to utlysninger. En utlysning av rammemidler fordelt over tre år og en ettårig utlysning til enkeltarrangement. 

Innsendte søknader vurderes av en ekstern fagkomite. Vurderingsskjema kan lastes ned fra denne siden.

Fondsstyret fatter endelig vedtak om tilsagn eller avslag.