Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi (ph.d. og postdoktor)

16. juni 2021

I denne kategorien kan det kan søkes om midler til formalisering av fysioterapeuters kompetanse, på doktorgradsnivå eller postdoktornivå. Forskningsinstitusjoner som universitet, høgskoler, sykehus og forskningsinstitutter kan søke.

Nytt av året er krav om at protokollen skal skrives på engelsk.

Midler til Forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi søkes etter fastsatte kriterier som finnes i den utlysningen som gjelder til aktuell søknadsfrist.

Det er søknadsfrist 1. september kl. 14. Utlysning og søknadsskjema åpnes i søknadsportalen ca. to måneder før fristen. Forrige utlysning kan som informasjon lastes ned.

Fysiofondets strategi for tildeling til forskning og kunnskapsutvikling som styrker etter- og videreutdanning for fysioterapeuter, er å stimulere til utvikling av miljø for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi og godt samarbeid mellom forskning, utdanning og fysioterapipraksis.

Det legges særlig vekt på å stimulere til gode samarbeidsmodeller og kultur for forskning og kunnskapsbasert praksis som inkluderer brukermedvirkning. Innsendte søknader vurderes av en ekstern fagkomite.

Vurderingsskjema kan lastes ned fra denne siden.

Fondsstyret fatter endelig vedtak om tilsagn eller avslag.