Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Godkjenning som prosjektleder i prosjektansvarlig institusjon

4. januar 2018

For å kunne opprette og sende inn søknad om midler til Miljø for forskning og kunnskapsutvikling må to forutsetninger være oppfylt og godkjent av Fysiofonet. Du kan her søke om å få aktuell godkjenning. 

Utlysning og søknadsskjema finner du i søknadsportalen å klikke på "Søk om midler".