Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Reisestipend

4. januar 2021

Reisestipend skal stimulere til faglig ajourføring og internasjonal faglig kontakt som kommer det norske fysioterapimiljøet til gode.

Fysioterapeuter med norsk autorisasjon og daglig virke i Norge kan søke reisestipend i forbindelse med:

• Etterutdanning arrangert av Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

• Etterutdanning arrangert av kursarrangører som høgskoler, universitet, spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og andre helsefaglige organisasjoner.

• Utdanninger av kortere varighet som gir uttelling i det norske utdanningssystemet med mindre enn 30 studiepoeng.

• Deltakelse på internasjonal kongress/konferanse som er relevant for fysioterapeuter.

Du må søke innen tre måneder etter tiltaket er avsluttet.

Utlysning og søknadsskjema finner du øverst til høyre på siden og i søknadsportalen ved å klikke på "Søk om midler".