Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Reisestipend

4. januar 2021

For å stimulere den enkelte fysioterapeut til livslang læring for å utvikle kompetansen som fysioterapeut, utlyses reisestipend for deltakelse på kurs og internasjonale kongresser.

Fysioterapeuter med norsk autorisasjon kan søke om reisestipend innen tre måneder etter at tiltaket er avsluttet.

Utlysning og søknadsskjema finner du øverst til høyre på siden og i søknadsportalen ved å klikke på "Søk om midler".

Søkerne får svar på søknaden i løpet av en måned etter at søknad er mottatt. Tildelte reisestipend utbetales en til to uker etter at tildelingsbrevet er sendt.