Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse

3. september 2019

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse kan søkes av fysioterapeuter med norsk autorisasjon.

Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse søkes etter fastsatte kriterier som finnes i den utlysningen som gjelder til aktuell søknadsfrist.

Det er søknadsfrist 1. mars og 1. september. Utlysning og søknadsskjema åpnes i søknadsportalen ca to måneder før fristen.

Forrige utlysning kan som informasjon lastes ned.

Stipend til prosjektbeskrivelse bør brukes til å styrke fysioterapeuters konkurranseposisjon ved søknader om midler til finansiering av forskningsprosjekter hos andre finansieringskilder enn Fysiofondet. Stipend til arbeid med prosjektbeskrivelse kan også brukes til prosjekter som senere inngår i søknad til Fysiofondet fra Miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi.

Innsendte søknader vurderes av en ekstern fagkomite. Vurderingsskjema kan lastes ned fra denne siden.

Fondsstyret fatter endelig vedtak om tilsagn eller avslag.